€ Euro kao nova službena valuta Hrvatske

Euro kao nova službena valuta

Obavijest o iskazivanju cijena u €

Interesi naših korisnika su na prvom mjestu. Stoga vas ukratko želimo na transparentan i jednostavan način obavještavamo o ključnim promjenama u vezi iskazivanja cijena naših usluga. Kako bismo vam u što većoj mjeri olakšali proces prilagodbe na novu službenu valutu € Euro.

Dana 12.07.2022. godine Vijeće Europske unije donijelo je posljednja tri pravna akta kojima se dovršava postupak uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Pravni akti uz Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 20. svibnja 2022. u ”Narodnim novinama”, broj 57/22 (dalje u tekstu: „Zakon“). Oni predstavljaju pravnu osnovu za uvođenje eura kao službene valute Republike Hrvatske od 01.01.2023. godine.

S ciljem što jednostavnije prilagodbe na novu službenu valutu Republike Hrvatske, 05.09.2022. godine započinje prijelazni period prilagodbe. Od tog datuma će Medivia health care na računima i cjenicima na jasan i lako uočljiv način dvojno iskazivati cijene usluga. S naznakom službenog fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kn).

Dvojno iskazivanje cijena

Pojednostavljeno rečeno, Medivia health care će sukladno odredbama Zakona i pravilima o preračunavanju cijena:

  • U razdoblju od 05.09.2022. godine do 31.12.2022. godine dvojno iskazivati cijene (u kunama i eurima). Međutim, kao sredstvo plaćanja prihvaćat će isključivo hrvatsku kunu;
  • U razdoblju od 01.01.2023. godine do 01.01.2024. godine, dvojno iskazivati cijene, s time će u 14-dnevnom razdoblju od 01.01.2023. godine do 14.01.2023. godine, u transakcijama gotovim novcem kao sredstvo plaćanja prihvaćati i euro i kune;

Medivia health care ovim putem ukazuje kako uvođenje eura neće utjecati na kvalitetu pružanja usluga Medivie health care. Svojim korisnicima želi što lakšu prilagodbu na novu službenu valutu Republike Hrvatske.

Podijelite svoje iskustvo

Voljeli bismo čuti što mislite o našoj usluzi!

opustitE SE I POMLADITE SE!

PODIJELI OVAJ POST