O nama

Naša misija i vizija

monika fumić

mag.nutr.

Diplomirala sam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu gdje sam stekla zvanje magistra nutricionizma.