Medivia health care će sukladno odredbama Zakona i pravilima o preračunavanju cijena:

  • U razdoblju od 05.09.2022. godine do 31.12.2022. godine dvojno iskazivati cijene (u kunama i eurima), ali  će kao sredstvo plaćanja prihvaćati isključivo hrvatsku kunu;
  • U razdoblju od 01.01.2023. godine do 01.01.2024. godine, dvojno iskazivati cijene, s time će u 14-dnevnom razdoblju od 01.01.2023. godine do 14.01.2023. godine, u transakcijama gotovim novcem kao sredstvo plaćanja prihvaćati i euro i kune;

Medivia health care ovim putem ukazuje kako uvođenje eura neće utjecati na kvalitetu pružanja usluga Medivie health care te svojim korisnicima želi što lakšu prilagodbu na novu službenu valutu Republike Hrvatske.